Тип: Бг сериал
Изисквания: Професионални актьори, които живеят в гр. София. Мъже и жени на възраст 25-55 години.
Ангажираност от: 01.12.2015 до 01.02.2015
Краен срок за изпращане на снимки и CV: 25.11.2015