Във връзка със снимките на сериала „Ускорение“, организираме кастинг за актьори от всички възрасти по снимки.
Владеенето на английски език е с предимство.
Кандидатите да изпращат своите кандидатури на имейла на агенцията.